Slangenpomp springt bij waar nodig

slangenpomp

DC Environment is een van de grootste milieusaneringsbedrijven van ons land met verschillende grondreinigingscentra.

Met behulp van de meest moderne technieken zuivert dit bedrijf bodem, grondwater en (bodem)lucht.

Ook het klassieke ontgraven van vervuilde bodem is een mogelijke saneringsvariant.

Op een van hun werven in Oostende had de klant een slangenpomp ofwel peristaltische pomp nodig.

Het voordeel van deze pomp is dat deze dikke vloeistoffen kan verpompen, in deze case slib.

Dit visceuze goedje is onmogelijk met centrifugaalpompen te verplaatsen.

huur doseerpomp

Omdat dergelijke opstellingen en werven steeds anders zijn werd in eerste instantie beroep gedaan op een huurpomp van Liqson.

Eens de opstelling zijn werking bewezen had werd een eigen pomp door DC Environment aangekocht.

In de periode waar onderhoud gedaan werd aan de eigen pomp werd opnieuw beroep gedaan op een tijdelijke pomp van Liqson.Dit is een mooi voorbeeld waar huren zijn voordeel bewijst. De klant dient namelijk zelf geen backup pomp te hebben.