Opslag afvalwater van waterzuivering

Probleem met waterzuivering

Liqson werd door deze klant opgeropen om met spoed tanks te leveren voor een calamiteit.

De klant had een probleem op de waterzuivering en deze tanks werden ingezet om het influent tijdelijk te bufferen.

De afvalwaterzuivering van dit bedrijf berust op het biologisch zuiveringsprincipe. Dit bestaat dus uit beluchtingsbekkens, slibstockagebekken en een nabezinktank. Het gezuiverde afvalwater wordt gebruikt als koelwater. 

De opslagtanks die ingezet werden voor dit project zijn uitgerust van een digitale niveaumeting. Zo kan de klant nauwkeurig het volume monitoren. 

200.000L

Dit bedrijf produceert ongeveer 60.000L/uur aan afvalwater. De waterzuivering beschikt over een eigen buffercapaciteit, maar dit werd te klein. 

Er werd gekozen om 4 opslagtanks van 50.000L te voorzien, voor een totaal volume van 200.000L. Liqson was ook verantwoordelijk voor het aansluiten van de tanks aan het bestaande leidingwerk van de klant. Bovendien werden de tanks onderling gekoppeld om 1 groot opslagvolume te creëren. 

Dankzij de grote voorraad aan tanks, flexibels en koppelstukken werd deze klant binnen enkele uren uit de nood geholpen

opslagcontainers huren afvalwater