Huurtank opslag huishoudelijk afvalwater

Huurtank opslag huishoudelijk afvalwater

Huishoudelijk afvalwater lijkt op het eerste gezicht niet corrosief. Maar niets is minder waar. Tijdens een onderhoud aan een betonnen tank bij de afvalwaterzuivering ontdekte men dat deze dringend hersteld moest worden. De afvalstroom heeft een zwarte kleur en daarom noemt men het zwart water.

Tijdelijke huurtank tijdens herstelling

De betonnen opslagtank verouderde snel door het afvalwater. De reden hiervoor was dat er verschillende aantastingsprocessen zijn.

  • Chemische aantasting als gevolg van agressief afvalwater. Dit komt door de verschillende sulfaten, zouten en chloriden die zich in afvalwater kunnen bevinden.

  • Aantasting door schimmels. De schimmels zetten zich vast op het beton en de groei van de haarwortels veroorzaakt verwering van het materiaal.

  • Aantasting als gevolg van oxidatie op de tankwand. In de lucht die zich boven het afvalwater bevindt kunnen er verhoogde concentraties van sulfiden, polosulfiden en zwavelzuur aanwezig zijn.

  • Aantasting als gevolg van de fysische processen zoals uitdroging, verhitting, bevochtiging…

Er werd gekozen om de bestaande tank te voorzien van een nieuwe coating. Deze zal de levensduur verlengen.

Uiteraard had deze afvalwaterzuivering een alternatieve opslag nodig tijdens de herstellingswerken. We plaatsten een tank van 50.000 l met digitale niveaumeting, overloop en een telemetriesignaalkast.

De signaalkast stuurt het volume van de opslagtank door naar een online platform. Zo kan men het niveau vanop afstand monitoren.

Hebt u een tijdelijke opslagtank of opslagcontainer nodig voor afvalwater? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.