Dubbelwandige huurtank zoutzuur (HCl 37%)

Dubbelwandige huurtank zoutzuur (HCl 37%)

TIJDELIJKE OPSLAGTANK ZOUTZUUR IN AFWACHTING VAN NIEUWE TANKS.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de WZI (waterzuiveringsinstallatie) had deze intercommunale nood aan een tijdelijke opslag van zoutzuur 37%. Om de continuïteit van de afvalwaterzuivering te garanderen werd er gekozen om een huurtank te plaatsen in afwachting van de nieuwe opslagtanks.

ZOUTZUUR

Zoutzuur is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een organisch zuur dat zeer corrosief is. Zoutzuur gebruikt men voor het neutraliseren (pH-daling) van afvalwater.

DUBBELWANDIGE OPSLAGTANK, VLAREM-CONFORM. (HUUR)

Omdat zoutzuur een gevaarlijke vloeistof is, kan men het niet in eender welke opslagtank opslaan. Bovendien schrijft de wet voor dat zoutzuur opgeslagen moet worden volgens de VLAREM-regelgeving.

VLAREM staat voor het ‘Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning’. Het doel is het beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven. Maar uiteraard is VLAREM ook een goede leidraad om een veilige opslag van gevaarlijke vloeistoffen te garanderen.

Wij beschikken over een grote voorraad VLAREM-conforme opslagtanks die snel inzetbaar zijn. De tanks hebben een volume van 35.000 l en beschikken over alle nodige procesinstrumentatie. Dankzij de overvulbeveiliging, lekdetectie en niveaumeting is een indienststelling slechts een formaliteit.

De tanks kunnen uitgerust worden met toebehoren (pompen, slangen, gaswasser…) om als volledige vervanging van een bestaande installatie te fungeren.

Dit type tank staat bovendien op een gecoate lekbak. Deze kan kleine spillages opvangen, maar zorgt ook voor een goede ondersteuning op de ondergrond.

Deze tank kan voor veel verschillende zuren ingezet worden, zoals zwavelzuur, salpeterzuur, mierenzuur, azijnzuur, citroenzuur…