Tijdelijke huurtank Natriumhydroxide

Tijdelijke huurtank Natriumhydroxide

Natriumhydroxide, ook wel caustische of bijtende soda genoemd, is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, of als vloeistof.

Deze klant gebruikt de natriumhydroxide in het productieproces. Dit bedrijf verbruikt ongeveer 2 volle vrachtwagens per week. Tijdens de kerstperiode kon de leverancier de caustic soda niet toeleveren. Er werd dus een oplossing gezocht om de bestaande opslagcapaciteit te vergroten. 

DUBBELWANDIGE OPSLAGTANK

Er werd gekozen om een dubbelwandige opslagtank te plaatsen van 35.000 l. De opslagtank is voorzien van een vaste lekbak als extra veiligheid. De tank werd compleet geleverd met een digitale niveaumeting, een overvulbeveiliging (aan 95%) en een lekdetectie. Voor gevaarlijke vloeistoffen is veiligheid geen optie, maar prioriteit.

 

Huur opslagtank container loog

TEMPERATUUR

Natriumhydroxide is een vloeistof die kristaliseert aan ongeveer 15°C. Een extra uitdaging dus voor dit project. 

Samen met de klant werd er naar een efficiënte oplossing gezocht. Er werd gekozen om de tank in een tentconstructie te plaatsen die voorzien werd van warmeluchtblazers.

TOEBEHOREN

De tank werd geleverd met een HDPE ATEX-membraanpomp. Deze luchtgedreven huurpomp is eenvoudig in gebruik en zeer ruim inzetbaar. Samen met de flexibels werd alles op een zeer korte tijdspanne geïnstalleerd door de technici van Liqson.

 

huur chemicaliën membraan pomp