Opvang giftig bluswater industriebrand

Opvang giftig bluswater industriebrand

Op een zondagvoormiddag kwam de melding dat een Roeselaars bedrijf in lichterlaaie stond. Het bedrijf gebruikte giftige producten, onder meer chroom-6, in hun productieproces. Dit betekende dat het bluswater dat vrijkwam ook schadelijk was voor het milieu.

 

huur opslagtank calamiteiten brand

De juiste tanks én snel geleverd

Om te voorkomen dat al dit vervuilde bluswater in het kanaal Roeselare-Leie terechtkwam werd Liqson gevraagd om ter plaatse 5 mobiele tanks te voorzien. Op deze manier kon het bluswater opgeslagen worden in afwachting van de verwerking.

Samen met de adviseur gevaarlijke stoffen werd bepaald welk type tank hier geschikt voor was.
Gezien de zeer lage pH en het schadelijke karakter werd beslist om de dubbelwandige composiettanks met lekbak in te schakelen.
Dit type tank is voorzien van een digitale niveaumeting, lekdetectie en overvulbeveiliging. 

Om 14u werd de eerste tank geplaatst en kon het bluswater uit de afgedamde riolering in te tanks gepompt worden.

Chroom-6

Chroom-6 is gevaarlijk omdat je niet weet of het aanwezig is op het eerste zicht. Bij aanraking met een hoge dosering kan dit leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. De sterke corrosiewerende eigenschap van chroom-6 maakt dat dit vaak toegevoegd wordt aan coatings.

Zowel de mensen van de brandweer, civiele bescherming als de Liqson-medewerkers maakten tijdens deze werkzaamheden gebruik van kwalitatieve pbm’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) om de risico’s te beperken.

Verwerking bluswater

Eens het labo stalen genomen had van het bluswater kon dit gecontroleerd verwerkt worden door een gespecialiseerde afvalverwerker.

Zodra de tanks leeg waren werden deze grondig gereinigd en geneutraliseerd.

Een sterk staaltje service van de hulpdiensten en ons team dat een grote milieuramp voorkomen heeft!

 

verhuur calamiteitentank bluswater brand