Op korte termijn bijkomende opslagcapaciteit voor zoutzuur 15%

Deze industriële klant had een technisch probleem met een zoutzuurtank. Ze zochten op korte termijn een betrouwbare oplossing en zo kwamen ze bij Liqson terecht.

HCL

Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur. Zoutgeest/zoutzuur is de waterige oplossing van het gas waterstofchloride. 

Deze klant gebruikt zoutzuur als regeneratievloeistof tijdens het onthardingsproces.

WATERONTHARDING

Grote watergebruikers zijn genoodzaakt hun water te ontharden.

De ontharder of ionenwisselaar zal calcium en magnesium, ijzer en mangaan verwijderen uit het water.

Bij de aanvang van het onthardingsproces zijn de ionen (het hars) klaar om atomen uit te wisselen.

De ongewenste calcium-, magnesium-, ijzer- en mangaanionen in de vloeistof wisselen met de natrium-ionen die op het hars gehecht zijn.

Op een bepaald moment is het harsbed verzadigd. Dan moet men de hars regenereren met behulp van zoutzuur.

TIJDELIJKE EXTRA OPSLAGCAPACITEIT

Omwille van een technisch probleem was deze klant genoodzaakt tijdelijk hun eigen opslagtank buiten dienst te stellen. Voor de opslag van deze gevaarlijke vloeistof zijn er heel wat veiligheidsvoorschriften. Hiervoor zijn de tanks van Liqson snel en makkelijk inzetbaar. De dubbelwandige tank is uitgerust met een niveaumeting, lekdetectie en overvulbeveiliging.

Door middel van de handige flexibele slangen was de omschakeling snel gebeurd. In deze situaties is het voor de klant dankbaar om beroep te kunnen doen op een partner als Liqson die zowel de slangen als de koppelstukken en andere toebehoren in huis heeft.

MOBIELE GASWASSER (HUUR)

Een van de gevaren bij de opslag van zoutzuur zijn de dampen die vrijkomen uit de tank. Deze dampen komen vrij op het moment dat men de tank vult. De zure dampen gewoon vrij laten in de open lucht zou een gevaar vormen voor mens, maar ook voor de natuur.

De passieve gaswasser bestaat uit een kleinere tank die met een absorptievloeistof gevuld is (in dit geval neutraal water). De chemisch beladen lucht wordt doorheen het water geleid en zorgt er zo voor dat de lucht gereinigd wordt. Doorheen de aansluiting in het dak kan de lucht de gaswasser verlaten. Deze wasser kan ingezet worden bij zoutzuur, azijnzuur…

Een groot voordeel van een passieve gaswasser is zijn eenvoud: enkel op regelmatige basis moet de vloeistof ververst worden, dus er is geen pomp, afzuiging of sturing nodig. De vloeistof kan in de winter wel bevriezen, maar de mobiele gaswassers van Liqson zijn uitgerust met tracing en isolatie.

Het verontreinigde water dient verwerkt te worden door een afvalwaterzuivering of kan gebruikt worden in interne processen. Het waterverbruik hangt voornamelijk af van de oplosbaarheid van het te wassen medium, de geurdrempel en de te verwerken debieten.

Voor het installeren ter plaatse werd deze opstelling uitvoerig getest.

 

Huur opslagtank zoutuur gaswasser