Liqson helpt AB InBev bij hergebruik grondwater

Hergebruik van water is een thema dat almaar meer op de voorgrond treedt. Ook in de brouwerijwereld beseft een groeiend aantal stakeholders het belang ervan. De Leuvense Stella Artois-brouwerij van AB InBev zet hier sterk op in en rekent op Liqson om dit proces mee te faciliteren via de aanlevering van geschikte buffertanks, pompen en instrumentatie.

Bronbemaling

Op bouwwerven is het een gangbare praktijk om bronbemaling (of droogzuiging) toe te passen. Daarbij pompt de aannemer het grondwater op om de aarde te kunnen weggraven. Zowel ontwikkelaar AG Real Estate als bouwbedrijven MBG en Democo stelden zich de vraag of het water niet nuttig gebruikt kan worden, in plaats van het gewoon in de riool te lozen. In sommige gevallen maken de omwonenden of lokale landbouwers hier graag gebruik van om planten en bomen water te geven. Gezien de omvang van een werf aan het Artoisplein, gingen de verantwoordelijken op zoek naar een grotere afnemer, die ze aan de overkant van het plein vonden.

AB InBev zette op de werf naast hun vestiging een installatie neer om het water op te pompen. Via leidingen onder het kruispunt van het Artoisplein wordt het opgepompte water naar de brouwerij getransporteerd. Daar ondergaat het een zuiveringsproces, zodat het in de productie inzetbaar is als proceswater. Het efficiënt inzetten van water is voor AB InBev van essentieel belang, ook voor maatschappelijke doeleinden. Zo schenkt de brouwerij het gezuiverde afvalwater aan de groendienst van Stad Leuven.

Buffertank

Liqson kreeg de vraag om de tijdelijke buffertank te voorzien waarin het grondwater binnenkomt.

“Gebruik makend van twee roestvrij stalen HCP-pompen, wordt het water van in de huurtank naar de brouwerij gepompt. We hebben deze opstelling en sturing ontworpen en uitgewerkt in samenwerking met Pompen Reynaert. (www.pompenreynaert.com) Omdat de toevoer van grondwater niet constant is, kwam er een overloop, die het water dat de brouwerij niet nodig heeft, naar de Dijle afvoert. We hebben deze opstelling vooraf uitvoerig getest om een betrouwbare oplossing te kunnen garanderen”, vertelt Emiel Sobry van Liqson.

Telemetriesysteem

Deze buffertanks kunnen worden uitgerust met een niveaumeting of telemetriesysteem. Dat telemetriesysteem zorgt ervoor dat het volume te allen tijde online raadpleegbaar is. Naast deze instrumentatie voorziet Liqson ook de nodige piping, flexibels, koppelstukken en andere toebehoren.

huur container bronbemaling