Ook voor calamiteiten biedt LIQSON oplossingen.

Ook voor calamiteiten biedt LIQSON oplossingen.

Op een avond kwam een dringende oproep binnen. Er was een industriebrand in de regio van Kortrijk ontstaan. Het bluswater was mogelijk vervuilend en de interne ondergrondse buffer van het bedrijventerrein raakte vol.

Om potentiële vervuiling van het rioleringsstelsel te vermijden moest er snel gereageerd worden.

Omdat Liqson goede contacten heeft met de brandweer en hulpdiensten werd alles snel overlegd.

Binnen de 60 minuten na de 1e oproep werd een 50m3 tank met chemisch resistente coating, de benodigde slangen en juiste koppelstukken geleverd. En dit midden in de nacht.

Neem contact met ons om kennis te maken met onze calamiteitenaanpak.

Offshore opslagtanks

Intro:

Nord stream is een gasleiding tussen Rusland en Duitsland. In 2005 werden de eerste leidingen gelegd. In 2018 heeft men gekozen om de capaciteit te vergroten. Tijdens deze werken mag er geen afvalwater geloosd worden in de Baltische zee.

Probleem:

De schepen die de werken uitvoeren hebben een buffertank aan boord, maar deze is niet groot genoeg. De klant zocht dus naar extra opslagcapaciteit op het dek.

Huur dubbelwandige opslagtank

Deze Duitse afvalwaterzuivering, gevestigd in Noordrijn-Westfalen, blijft continu investering in haar infrastructuur.

Om de veiligheid van de omgeving en operatoren te garanderen werd er gekozen om te investeren in nieuwe dubbelwandige chemietanks.

Mobiele dubbelwandige chemicaliën huurtank

Deze klant gebruikt een samenstelling van ijzer(III)chloride (FeCl3) en polyaluminium chloride (PAC) als flocculant. Deze chemicaliën worden in het afvalwater gedoseerd om zwevende deeltjes te destabiliseren en ze te doen samenvlokken.

Om de continuïteit van de afvalwaterzuivering te garanderen werd er gekozen om een huurtank te plaatsen tijdens de afbraak en opbouw van het tankenpark.

Tijdelijke huurtank Natriumhydroxide

Natriumhydroxide, ook wel caustische of bijtende soda genoemd, is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH. De stof komt voor als een witte, hygroscopische vaste stof, of als vloeistof.

Deze klant gebruikt de natriumhydroxide in het productieproces. Dit bedrijf verbruikt ongeveer 2 volle vrachtwagens per week. Tijdens de kerstperiode kon de leverancier de caustic soda niet toeleveren. Er werd dus een oplossing gezocht om de bestaande opslagcapaciteit te vergroten. 

Demiwater buffertank

Huur buffertank demiwater

Virginal Papers is een fabrikant van speciaalpapieren zoals eenzijdig gestreken etikettenpapier, verpakkingspapier, posterpapier, etc.

Op de waterzuivering van de fabriek nabij Nijvel stond reeds een bestaande demiwater tank.

Omdat de productie stijgt en het verbruik van gedemineraliseerd water stijgt was de bestaande buffertank dus onvoldoende.

watervoorziening asfaltplant

INTRO:

Asfaltcentrale

In de weken voor het bouwverlof moeten er nog veel bouwwerfven afgewerkt worden.

Deze asfaltcentrale liep voor het bouwverlof op volle toeren. Een stilstand zou nefast geweest zijn.

Asfalt is een homogeen mengsel van minerale aggregaten (zand, grind of steenslag), bitumen, vulstoffen (vliegas of kalksteenmeel) en eventueel additieven. De bitumen worden gebruikt als bindmiddel. 

Om het steenslag goed te kunnen vermengen moet dit gebroken worden. 

Opslagtank zwavelzuur 96-98%

TIJDELIJKE HUURTANK TIJDENS INSPECTIE VAN BESTAANDE INSTALLATIE

Deze klant heeft de goede gewoonte van regelmatig opslagtanks te inspecteren. In dit geval ging de klant een binnenkant van een zwavelzuurtank inspecteren en werken uitvoeren aan de betonnen inkuiping. 

Zwavelzuur is een anorganisch zuur met als brutoforumule H2SO4. Het is een zuur die goed mengbaar is met water. Zwavelzuur is kleurloos en geurloos. Het is een van de belangerijkste grondstoffen in de chemische industrie.

Opslagtank koelwater

HUURTANK KOELWATER

Dit bedijf is een internationaal opererende producent van chocolade en suikerwaren.

Het bedrijf creërt truffels, zeevruchten en andere typisch Belgische chocoladespecialiteiten volgens originele oude recepten.

Tijdens de werken aan hun koelinstallatie was het bedrijf genoodzaakt het koelwater af te laten.