Afvalwater tank huren?

TIjdelijk een bovengrondse tank huren? 

Regenwatertank

LIQSON verhuurt mobiele afvalwater/vuilwater tanks. 

Tanks van 25 000 L tot 50 000L. 

Tijdelijk afvalwater tanks nodig in Belgie? Meer info over onze tanks, klik hier

Heeft u werken aan u regenput en u wenst tijdelijk het afvalwater te stockeren? Denk ecologisch en wees zuinig met water, en zorg voor een veilige opslag van afval water. 

Voordelen water tank huren bij LIQSON

  • Lage investeringskost
  • Geen onderhoud
  • Steeds opzegbaar
  • Flexibele termijn
  • Direct leverbaar
  • Eenvoudig aansluitbaar
  • Ruim aanbod pompen en slangen

LIQSON heeft tanks voor verschillende projecten: 

Huishoudelijk afvalwater

Afvalwater afkomstig uit normale huishoudelijke activiteiten, sanitaire installaties, keukens, de reiniging van gebouwen zoals woningen, kantoren, kazernes, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, kapsalons, restaurants, drankgelegenheden en afvalwater afkomstig van wassalons waar de toestellen enkel door de klanten zelf worden bediend. Het lozen van huishoudelijk afvalwater is in principe niet gebonden aan een milieuvergunning indien afkomstig van woongelegenheden. Het is wel aangewezen om deze op te slaan bij zware verontreiniging. Test eerst het water alvorens u het zou lozen. Het lozen van verontreinigd afval water is streng verboden en er staan zeer zware sancties op. 

Koelwater 

Het water dat in de industrie voor afkoeling gebruikt wordt en dat niet in aanraking is gekomen met af te koelen stoffen of met andere verontreinigende stoffen. Heeft u een lek, een tekort aan koelwater? Contacteer liqson voor extra opslagcapaciteit.

Bedrijfsafvalwater

Bedrijfswater met gevaarlijke stoffen: 

Wat volgens de wetgeving gevaarlijke stoffen zijn, is terug te vinden in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM. Het indelingscriterium GS bepaalt vanaf welke concentratie afvalwater beschouwd moet worden als bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen. Als de concentratie van gevaarlijke stoffen hoger is dan het indelingscriterium GS, is een bedrijf vergunning plichtig voor die parameter. De indelingscriteria zijn terug te vinden in de tabel van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM. Gevaarlijke stoffen zonder indelingscriterium moeten eveneens worden opgenomen in de vergunning indien relevant voor het geloosde afvalwater.

Bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen: 

Dit afvalwater bevat geen gevaarlijke stoffen vermeld in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM of bevat geen gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM.

bron: https://www.vmm.be/water/afvalwater/soorten
 
 

Vragen? Een probleem?

Contacteer liqson 24/7, we helpen u graag bij de gepast opslag van uw afvalwater. 

+32 51 67 67 07

info@liqson.com