aquarama

Artikel Aquarama magazine Januari 2017

Schermafbeelding 2017-05-11 om 08.08.16.png

MOBIELE TANKS LIQSON ONDERSTEUNEN WATERVOORZIENING

Ondernemingen uit de meest diverse sectoren hebben regelmatig behoefte aan oplossingen die toelaten om tijdelijk vloeistoffen op hun site op te slaan. Sinds 2015 speelt Liqson daar gepast op in. De in Roeselare gevestigde onderneming borduurt verder op de expertise die zusterbedrijf Zoutman in deze specialisatie al opbouwde en levert daarnaast ook water aangepast aan de noden van de klanten. DOOR BART VANCAUWENBERGHE

Ook bij Liqson lag de focus aanvankelijk op het verhuren van pekeltanks, maar inmiddels vertegenwoordigt die niche minder dan de helft van de omzet. Het bedrijf richt zich intussen op de verhuur van mobiele opslagtanks die onder meer voor chemicaliën, voedings- middelen en water kunnen worden ingezet.

Nachtelijke leveringen

LIQSON tank huren

Het zusterbedrijf van Zoutman is een jonge onderneming die staat voor een persoonlijke aanpak. “Als klanten ons bellen, hebben ze de zekerheid dat de telefoon altijd wordt opgenomen”, pikt Basiel Sobry in. “We gaan er prat op dat we sinds onze opstart iedere klant daadwerkelijk hebben kunnen helpen. Zelfs nachtelijke leveringen zijn mogelijk, omdat we puur met eigen transport werken.”

De firma telt op vandaag zes medewerkers: naast zaakvoerders en broers Emiel en Basiel Sobry rekent Liqson op 2 technici en 2 administratief medewerkers. Er is nog altijd een nauwe samenwerking met het zusterbedrijf, waarmee ook veel kennis wordt gedeeld.

Eigen waterzuivering

De site van Zoutman beschikt over een eigen gesofisticeerde drinkwaterproductie. De stromen die hieruit voortvloeien, worden door Liqson optimaal ingezet. “Een groot deel van ons cliënteel benadert ons voor vragen naar watervoorziening”, aldus beide broers.

“Aangezien we water in eigen beheer produceren, kunnen we een goede kwaliteit van de waterstromen garanderen en kunnen onze klanten ook kleinere volumes afnemen. Zo leveren we onder meer onthard water (voor sanitair en centrale verwarming), gedemineraliseerd water, hard water, drinkwater (voor evenementen), zwembadwater en warm water (tot op een temperatuur van 80°C). We merken wel vaker dat onze oplossingen zeker in noodsituaties erg gegeerd zijn.”

Zusterbedrijf Zoutman verzorgt de zoutpekel, Liqson de opslagmogelijkheden.

Liqson werd twee jaar geleden opgestart als een spinof van Zoutman, een onafhankelijk Belgisch familiebedrijf dat zich toelegt op de productie en verwerking van zeezout. Het bedrijf levert onder meer zouten voor de voedingssector, dooimiddelen, waterontharding en zoutpekel. “De verkoopdienst van Zoutman kreeg al ettelijke jaren vragen van klanten om pekeltanks te verhuren”, legt Emiel Sobry uit. “Zij boden die service ook al een tiental jaren aan, maar beslisten uiteindelijk om die activiteit onder te brengen in een nieuwe vennootschap. Zo werd Liqson geboren.”

“Aangezien we water in eigen beheer produceren, kunnen we een goede kwaliteit van de waterstromen garanderen en kunnen onze klanten ook kleinere volumes afnemen.”
Emiel Sobry, zaakvoerder Liqson

 

 

Uitrusting

Alle tanks zijn Europees genormeerd en voorzien van stickers in drie talen (Nederlands, Frans en Engels), zodat de richtlijnen door alle gebruikers vlot te begrijpen zijn. “We beschikken over tanks met volumes van 25.000 en 50.000 liter. Ze zijn standaard uitgerust met een digitale niveaumeting. Alle tanks kunnen worden gekoppeld aan de pompen die we ook mee verhuren. Ook aan de veiligheid is gedacht, met een aangepaste leuning en bordes. Bovendien zijn de tanks modulair met onze accessoires.” Het team sluit er de door de klant gewenste snelkoppeling op aan, zodat de aansluiting voor de klant een makkelijke klus is.

Actieradius

Het bedrijf levert tanks in een straal van 300 tot 350 km rond Roeselare. “De Belgische markt is de belangrijkste, maar we leveren ook aan Noord-Frankrijk, Zuid-Nederland en Duitsland. Verder gaan is logistiek momenteel niet interessant. Daarom is het best mogelijk dat we op termijn een tweede en eventueel zelfs derde locatie openen, maar op dit moment is dat nog verre toekomstmuziek: die plannen zijn zeker nog niet concreet.”

Opslagtanks voor dooimiddelen

LIQSON opslagtank huren

Tijdens de winterperiode wordt het leeuwendeel van de momenteel 40 Liqson-tanks gehuurd voor dooimiddelen, om zowel wegen, luchthavens als vliegtuigen te ontijzen. “We verhuren die tanks met een pomp, een niveaumeting en een slang met snelkoppeling, zodat ze vlot op de strooier kunnen worden aangesloten. Aangezien zout een vretend materiaal is, opteerden we voor een kunststof pomp. Daarnaast was het essentieel dat onze tanks eenvoudig te bedienen zijn, omdat er heel wat verschillende mensen mee aan het werk zijn.” Wegen ontijzen door te strooien met pekel wordt populairder. “Om verschillende redenen kiezen klanten voor huuroplossingen: ze hoeven hierdoor niet zelf te investeren in de aankoop van dergelijke tanks, kunnen ze heel flexibel inzetten op verschillende locaties en hoeven zich ook niet zelf te bekommeren om het onderhoud. Als de tanks uiteindelijk terug naar ons komen, verzorgen wij de reiniging en ondergaan ze een volledige revisie. Daardoor kan de klant zijn personeel voor andere taken inzetten.”

“We verhuren onze tanks voor dooimiddelen met een pomp, een niveaumeting en een slang met snelkoppeling, zodat ze vlot op de strooier kunnen worden aangesloten.”Basiel Sobry, zaakvoerder Liqson

Transport

De tanks bieden de mogelijkheid om op een kleine oppervlakte een groot volume te plaatsen. Handig is ook dat Liqson alle tanks (zowel voor opslag als voor watervoorziening) levert met eigen transport, zonder dat hier een kraan aan te pas moet komen.

LIQSON rental tank

De mobiele opslagtanks worden onder meer ingezet om op werven een CV- installatie te vullen met onthard water.

Toen we de jongste twee jaar Aquarama Trade Fair bezochten (eerst als bezoeker, daarna als exposant), merkten we dat heel wat mensen interesse toonden in onze dienstverlening”, aldus de broers Sobry.

Uitbreiding

Het tankpark van Liqson wordt regelmatig uitgebreid. “Recent zijn er nog tien tanks bij- gekomen. Gelukkig beschikken we over een voldoende grote site (8.500 m2) op een strategische locatie, waardoor we over heel wat ruimte beschikken om de tanks bij terugkeer comfortabel te positioneren.”

Hoewel de huidige groei zich op termijn zeker kan vertalen naar het aantrekken van extra medewerkers, wil het team zo veel mogelijk zelf blijven behartigen. “Onze tanks worden gemaakt door Belgische en buitenlandse constructeurs. Assemblages en reparaties verzorgen we zelf. Het spreekt voor zich dat we streven naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraad van onze producten, die door hun oranje kleur op iedere locatie wel in het oog springen”, besluiten Emiel en Basiel Sobry. Beide broers werken overigens heel complementair: Emiel focust zich op de verkoop, Basiel concentreert zich op de volledige uitrusting van de tanks.